Om Oss

Vill Plan AS ble etablert i 2018 og har på kort tid etablert oss som et solid plankontor med tyngdepunkt i Bergen/Vestlandet. Vi jobber innenfor fagområdene arealplanlegging, kulturminner og søk/byggesaker.

Dette kan vi

Vill Plan jobber med eiendomsutvikling i vid forstand. I dette ligger:

Innledende mulighetsstudier og tidlig rådgivning i prosesser ved kjøp og salg av eiendom

Utarbeidelse av planendringer etter forenklet prosess

Styring av planprosesser, prosess med kommunen og offentlige myndigheter

Kulturminnerådgivning og utarbeidelse av kulturminnedokumentasjon

Utarbeidelse av plandokumenter, konsekvensutredninger ROS-analyser m.v

Rådgivning i forbindelse med byggesaker, dispensasjonssøknader m.v

Aktuelle kunngjøringer

Aktuelle nyheter