Ny varsel om reguleringsplan i Maurset

Ny varsel om reguleringsplan i Maurset

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet endring av eksisterende reguleringsplan for gnr. 17, bnr. 208, Maurset, Eidfjord kommune.   Forslagsstiller: Maursetparken AS er forslagsstiller og Vill Plan AS er konsulent for...
Vi lanserer vår fagordliste «Plan A til Å»

Vi lanserer vår fagordliste «Plan A til Å»

All arealplanlegging oppfattes gjerne som kompleks og uoversiktlig for de som ikke jobber med det til dagen. Vill Plan ønsker å gjøre noe med dette. Kan vi bidra til å folkelig-gjøre fagfeltet litt mer, kan vi kanskje redusere avstanden mange opplever til...
Dantes helvete – eller først av alt var fossen

Dantes helvete – eller først av alt var fossen

Søndag ga vi en status på ENOVA- utredningen på Hopsfossen. I dag vil vi fortelle litt om stedets opprinnelse og dermed gi et lite innblikk i kulturminne-faget, et av Vill Plans kjerne-områder. Der Hopsfossen renner ut i Hopsbukten i Nordåsvannet og blandes med salt...