Dantes helvete – eller først av alt var fossen

av | jun 17, 2020 |

Søndag ga vi en status på ENOVA- utredningen på Hopsfossen. I dag vil vi fortelle litt om stedets opprinnelse og dermed gi et lite innblikk i kulturminne-faget, et av Vill Plans kjerne-områder.

Der Hopsfossen renner ut i Hopsbukten i Nordåsvannet og blandes med salt sjøvann, ender Nesttunvassdraget. Her, i det som Lyder Sagen beskriver å være et sted «således særdeles rikt på naturskjønnheter», vokste industristedet på Hop fram.

I 1879 ble det startet en trikotasjefabrikk på stedet og kraften som fossen leverte var selve hjertet i virksomheten. Men produksjonen krevde sitt av fossen: «Sannheten er at Hopsfossen protesterte en del mot å utnyttes på denne måten – det stønnet i det svære vannhjulet, det pep i akslinger og hvinte fra alle reimene, mens resten av fossen buldret misfornøyd. All denne gråt og tenners gnissel forledet en vittig hund til å sette navnet «Dantes helvete» på kraftanlegget ved Hopsfossen trikotasjefabrikk. Sånn blir det i hvert fall fortalt i jubileumsboken som ble utgitt i forbindelse med fabrikkens 75-årsjubileum i 1954.

Kraften fra Hopsfossen gav energi til spinnemaskiner og strikkemaskiner som omgjorde nyklippet ull til populære trøyer, makkoer, islendere og andre ull- og bomullsplagg, til glede for liten og stor. Selv om arbeidssituasjonen var preget av både tungt arbeid og støy, var det kort vei til jobben. Det kom etter hvert på plass arbeiderboliger, egen skole for «Pedek-barna», lokal butikk og eget stopp på Hop langs datidens bybane. Et helt lokalsamfunn vokste fram, takket være Hopsfossen.

Mye vann har rent ut i Nordåsvannet siden trikotasjefabrikkens maskinpark stilnet for godt i 1976. Kraftverket er fortsatt i drift og store deler av bygningsmassen står fortsatt. Men stedet mangler liv og røre! Nå ønsker Hopsfossen AS å revitalisere stedet og finne tilbake til den kraften stedet engang hadde. Få fram kvalitetene som finnes i de gamle bygningene ved å gi de nytt liv og innhold. Det vil bli lagt til rette for både flere boliger og nye arbeidsplasser som styrker stedets identitet både som bo og arbeidsplass. Kanskje kommer det også en liten butikk og et serveringssted? Dette skal gjøre med et skikkelig blikk for bygningenes kulturhistoriske og antikvariske verdi. Samtidig skal stedet bli attraktivt for både beboerne, brukerne og naboene til Hopsfossen.

Trenger du kulturminnefaglig bistand i et prosjekt – ta kontakt med vår arkeolog Mona Mortensen på tlf 95218941 eller mona@villplan.no

Gamle illustrasjoner Hopsfossen for Vill Plan kulturminner

Flere aktuelle saker

Vill Plan = økt effektivitet og kvalitet

Vill Plan = økt effektivitet og kvalitet

Vill Plan har sammen med Egde Plan søkt og fått innvilget utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal være med på å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter pbl.Arbeidet vi er godt i gang med, er en...

les mer
Planendring vedtatt på Råstølen

Planendring vedtatt på Råstølen

Vill Plan har bistått beboerne i Vindharpeveien i Bergen kommune med endring av gjeldene reguleringsplan. Hovedgrepet i endringsforslaget er å legge til rette for å bygge på eksisterende rekkehusenheter i Vindharpevegen. Reguleringsendringen har vært behandlet som...

les mer