Dette kan vi

Vill Plan jobber med følgende fagområder og leveranser:

Arealplaner

Konsekvensutredninger, analyser og utredninger

Mulighetsstudier og strategisk rådgivning knyttet til eiendom

Prosjektledelse og innhenting av kompetanse

Rådgivning