Mulighetsstudier og strategisk rådgivning knyttet til eiendom

Vill Plan innhenter, utarbeider og vurderer plandokumentasjon og andre viktige føringer knyttet til kjøp og salg av eiendom. Vi utarbeider videre enkle innledende mulighetsstudier for å teste ut hva som kan forventes av krav knyttet til uteareal, parkering/tilkomst, byggehøyder etc., som igjen vil danne grunnlaget for hva man kan forvente å få bygget på den aktuelle eiendom. Dette gjøres i tett samarbeid med eiendomsaktør.