Prosjektledelse og innhenting av kompetanse

 

God prosjektledelse er en av grunnpilarene i Vill Plans forretningside. Enten det er en reguleringsplan, en mulighetsstudie eller en større utredning så skal du som kunde forvente at det underveis fra – start til mål – er ryddige forhold knyttet til kommunikasjon, prosjektets økonomi og framdrift/prosess.

Har vi ikke kompetansen som etterspørres selv bistår vi gjerne med å hente inn denne til ditt prosjekt. Vi utarbeider gjerne konkurransegrunnlag slik at flere kan forespørres. Det viktige for oss da er å forstå og få på plass premissene knyttet til prosjektets behov, avhengigheter, framdrift, leveranser og teamsammensetning. Vi har god oversikt over bransjen og hvor man får gode leveranser til avtalt pris, kvalitet og framdrift.