Rådgivning

Med vår lange erfaring fra bransjen har vi opparbeidet oss nyttig kompetanse på større og mindre oppgaver knyttet til utarbeidelse av:

 

  • Nabomerknader til byggesaker og arealplaner
  • Høringsuttaler og innspill i arealplanprosesser
  • Søknader om avkjørsel
  • Søknader om dispensasjon