Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hopsfossen, Wernersholmvegen 31 m.fl. i Bergen kommune. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Hopsfossen, gnr. 41 bnr. 953 mfl. i Fana bydel.  ...

les mer