I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljregulering for gnr. 159, bnr. 478 m. fl., Inndalsveien i Bergen kommune.   Forslagsstiller: Forslagsstiller : Inndalsveien Eiendom ASPlankonsulent: Vill Plan ASPlanområdet: Planområdet...

les mer