Varsel om oppstart av planarbeid for Haakonsvernveien 61, gnr. 124 bnr. 52, Laksevåg.

av | jun 25, 2023

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for gnr. 124, bnr. 52 mfl. i Bergen kommune. 

 

Forslagsstiller:

Forslagsstiller : Bergen Kran og Montasje AS.
Plankonsulent og arkitekt: Vill Plan AS og Tippetue Arkitekter AS

Planområdet:

Planområdet er avgrenset som vist i kartet under.

Vill Plan | Kunngjøring | Haakonsvernveien 61 kart

Dokumenter til nedlasting:

01 | Varsel om oppstart av planarbeid for Haakonsvernveien 61,

02 | Referat oppstartsmøte – reguleringsplanarbeid

03 | Planinitiativ 20.06.23

04 | Stedsanalyse 15.06.2023

05 | Varslingsgrene 15.06.2023

06 | Illustrasjonsmateriale 10.03.2023

07 | Innl. klimagassberegninger 16.03.2023

08 | Innl. støyvurdering 14.03.2023

09 | Innl. trafikk_mobilitetsvurd 10.02.2023