Kunnskap og veiledning kreves for et godt prosjekt

av | jun 16, 2022 |

Planleggingen av ny E39 strekningen mellom Bokn-Hope foregår for fullt, etter prosjektoppstart i desember 2021. Vill Plan deltar som fagansvarlig for temaet kulturarv i dette prosjektet der Statens vegvesen er oppdragsgiver og Rambøll/Henning Larsen er rådgiver.

Gjennom befaringer, arkiv- og kartsøk blir alle kjente kulturminner, -miljø og -landskap kartlagt og verdivurdert. Kulturhistorisk kompetanse må komme på banen så tidlig som mulig for å unngå at verdiene går tapt og minske risikoen for at et prosjekt skal stoppe opp eller forsinkes på grunn av kunnskap som kommer fram for sent i et prosjekt. Dette gjelder ikke bare store infrastrukturprosjekter som i tilfellet med den 6 mil lange vegstrekningen langs E39, men også i detaljreguleringsplaner og byggesak.

Har du spørsmål som gjelder kulturminner i plan- og byggesaker, ta kontakt med Mona og hun vil svare og veilede til beste for kulturminnene og for prosjektet

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

For å sikre mulighetene for en god påkobling til den eksisterende Bømlafjordtunnelen, er E39 -prosjektet utvidet fra Hope og videre nordover mot Bømlafjorden. Prosjektet er derfor omdøpt til Bokn-Bømlafjorden. Kulturarvrådgiver fra Vill Plan var på befaring denne uken...

les mer
Vill Plan og Bybanens linje 2!!

Vill Plan og Bybanens linje 2!!

I dag 21. november 2022 er det en merkedag for Bergen. Den nye Bybanelinjen til Fyllingsdalen står endelig klar. Byens innbyggere og tilreisende får en helt ny reisemulighet mellom sentrum, Haukeland, og Fyllingsdalen![dipl_masonry_gallery image_ids="7080,7079,7077"...

les mer