Kunnskap og veiledning kreves for et godt prosjekt

av | jun 16, 2022 |

Planleggingen av ny E39 strekningen mellom Bokn-Hope foregår for fullt, etter prosjektoppstart i desember 2021. Vill Plan deltar som fagansvarlig for temaet kulturarv i dette prosjektet der Statens vegvesen er oppdragsgiver og Rambøll/Henning Larsen er rådgiver.

Gjennom befaringer, arkiv- og kartsøk blir alle kjente kulturminner, -miljø og -landskap kartlagt og verdivurdert. Kulturhistorisk kompetanse må komme på banen så tidlig som mulig for å unngå at verdiene går tapt og minske risikoen for at et prosjekt skal stoppe opp eller forsinkes på grunn av kunnskap som kommer fram for sent i et prosjekt. Dette gjelder ikke bare store infrastrukturprosjekter som i tilfellet med den 6 mil lange vegstrekningen langs E39, men også i detaljreguleringsplaner og byggesak.

Har du spørsmål som gjelder kulturminner i plan- og byggesaker, ta kontakt med Mona og hun vil svare og veilede til beste for kulturminnene og for prosjektet

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

Vill Plan AS søker arealplanleggere

Vill Plan AS søker arealplanleggere

Vill Plan opplever økende etterspørsel etter våre rådgivningstjenester og søker 2 nye kollegaer til stilling som arealplanlegger. Vill Plan AS holder til i Bergen og jobber med arealplanlegging. Vi jobber hovedsakelig i Vestland/Bergensregionen, men har også oppdrag i...

les mer