Årsdøgntrafikk [ÅDT]

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

ÅDT er forkortelse for årsdøgntrafikk, dvs. antall kjøretøy som passerer et tellepunkt i løpet av ett kalenderår delt på antall dager i året (365). ÅDT er viktig parameter når veger og kryss skal dimensjoneres og når trafikkmengde skal framskrives til en framtidig situasjon. ÅDT gir dessuten grunnleggende datainformasjon i trafikk- og mobilitetsanalyser.

« Tilbake til Ordlisten