Akustikk

av | jul 15, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Akustikk er samlebetegnelsen for læren om lyd og lyds bevegelse. Å bli utsatt for støy over tid er ikke bra for helsen og derfor må områder som er støyutsatt skjermes ved bygging og utvikling. Akustikk og behandling av lyd et viktig tema innen arealplanlegging og all planlegging må forholde seg til krav om maksimale støyverdier gitt av nasjonale føringer, slik som veileder T-1442.

« Tilbake til Ordlisten