Analyse

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Analyse betyr «å forklare». Gjennom systematiske studier registreres og vurderes fakta og data for å finne sammenhenger mellom årsaker og problemer/virkninger. Innen arealplanlegging er analyse en helt sentral  del av beslutningsgrunnlaget når et sted eller område som skal utvikles eller endres. Innledende stedsanalyse er et dokument som benyttes i flere kommuner. I tillegg er ROS-analyse, trafikkanalyse og støy-analyse de mest relevante analysene i en planprosess.

« Tilbake til Ordlisten