Anleggsstøy

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en betegnelse på den støyen som kommer av bygge- og anleggsarbeidene inne på en tomt eller et område. 

« Tilbake til Ordlisten