Annonsering

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Annonsering og kunngjøring er ord som benyttes i sammenheng med oppstart av planprosesser, offentlig ettersyn og når planen skal kunngjøres vedtatt. God og riktig varsling av er vesentlig for å få ut informasjon og oppnå god medvirkning. Varsling om oppstart skal skje med brev, ved annonse i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og på en nettside.  

« Tilbake til Ordlisten