Arealplan

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en fellesbetegnelse for flere typer planer som bestemmer hva et område (areal) skal eller kan brukes til. Arealplaner kan være overordnet eller detaljerte og være statlige, regionale eller kommunale.

« Tilbake til Ordlisten