Arealplanlegging

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Arealplanlegging er fellesbetegnelsen for endring og utvikling av et steds arealbruk. Arealplanlegging brukes om alle nivåer av planlegging fra statlige og regionale planer, til kommuneplaner, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner. Plan- og bygningsloven er lovverket for all arealplanlegging.  

« Tilbake til Ordlisten