Arealtabell

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

gir en enkel oversikt over fordelingene mellom de ulike arealformålene i en reguleringsplan.

« Tilbake til Ordlisten