Arealutnyttelse

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

angir forholdet mellom bebygd areal og ubebygd areal innenfor et nærmere bestemt område eller tomt. Alle reguleringsplaner skal angi dette.

« Tilbake til Ordlisten