Arkitekt [ARK]

av | feb 15, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Det finnes flere typer arkitekter. Felles for alle er at de på en eller annen måte jobber med utforming av de fysiske omgivelsene rundt oss. Størsteparten av arkitektene jobber med planlegging av byer og tettsteder og tegning/prosjektering av ulike bygg. Sammen med arealplanleggeren er arkitekten ofte en del av kjerneteamet når et område skal planlegges og regulereses.

« Tilbake til Ordlisten