Bærekraft

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Bærekraft handler om å finne de løsninger som er til det beste for samfunnet og enkeltmennesket i dag, uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. Bærekraftig utvikling ble lansert av Brundtlandutvalget på 1980-tallet med fokus på bærekraft innen tre bærende og viktige temaer; miljø, økonomi og sosial utvikling. Disse tre er i dag revidert og grunnleggende for FNs 17 bærekraftmål. Norge følger opp FN’s mål innen ulike lovverk, bla i plan- og bygningsloven der bærekraftig utvikling inngår i lovens formålsparagraf.

« Tilbake til Ordlisten