Bebyggelsesplan

av | jul 15, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Bebyggelsesplan er en plantype som ble tatt vekk ved plan- og bygningsloven av 2008. Før 2008 var det vanlig å utarbeide reguleringsplaner for større områder med lavere detaljering (såkalte flatereguleringsplaner), med krav om bebyggelsesplaner (mer detaljert). Bebyggelsesplan var da det laveste plannivået og kunne vedtas av det faste utvalg for plansaker (nivået før kommunestyret). I dagens lov har man noe av de samme forholdet mellom områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner. Forskjellene er derimot flere, bla skal en detaljreguleringsplan i dag vedtas av kommunestyret.  
« Tilbake til Ordlisten