Bestemmelser

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Bestemmelser er et tekstlig dokument som inngår i det juridiske plangrunnlaget sammen med plankartet, for kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

« Tilbake til Ordlisten