Bokvalitet

av | nov 30, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Bokvalitet er et vidt begrep. Bokvalitet kan forstås som de fysiske forholdene og kvalitetene til en bolig, som for eksempel byggetekniske forhold, materialbruk, plassering og størrelse.

I tillegg har bokvalitet å gjøre med opplevelse og sosiale forhold. Derfor vil også boligens beliggenhet i forhold til målpunkter og attraksjoner som nærhet til skole, fritidsaktiviteter og daglige gjøremål være med å avgjøre bokvalitet, sammen med opplevd trygghet, kvalitet i uterom og trygge forbindelser mellom hjem og fritid.

« Tilbake til Ordlisten