Bolig-formål

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Boligformål er et fellesbegrep som brukes om areal som er regulert til bo-funksjoner. I plan- og bygningsloven vil de fleste boligrelaterte arealer kategoriseres som underformål under arealformål bebyggelse og anlegg. Spredte boliger kan imidlertid også være aktuelle å regulere under arealformål landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift.

« Tilbake til Ordlisten