BRA

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en forkortelse for et byggs bruksareal og angis i m2. For en enebolig kan man grovt sett si at BRA er alt areal (over alle etasjer) innenfor husets yttervegger, med noen unntak. Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940. % BRA angir forholdet mellom det samlede bruksarealet til bygget/byggene og et definert areal (for eksempel en tomt).

« Tilbake til Ordlisten