BTA

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en forkortelse for et byggs bruttoareal i m2. For en enebolig kan man grovt sett si at det gjelder alt areal inkludert yttervegger. Bruttoareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940.

« Tilbake til Ordlisten