Byggefasen

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er betegnelse på den tidsperioden der en tomt eller et større område er gjenstand for byggeaktivitet/er under utbygging.

« Tilbake til Ordlisten