Byggegrense

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en grense som legges inn i et reguleringsplankart for å nærmere kunne angi hvor bygg og større tiltak kan komme.

« Tilbake til Ordlisten