Byggelinje

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

angir nærmere i et reguleringsplankart hvor et bygg skal stå. 

« Tilbake til Ordlisten