Byggesak

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

brukes som et begrep for de tiltak som faller inn under byggesaks-delen i pbl

« Tilbake til Ordlisten