dBA

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

dBA er forkortelse for den akustiske måleenheten desibel. Begrepet brukes som måleenhet for lydtrykk (lydstyrke). Innen arealplanlegging er det ofte bestemmelser knyttet til maks tillatt dBA på både fasaden og for uteoppholdsarealer. Veileder T-1442 legger føringer for akseptabel støysituasjon for de ulike formålene i et planområde. I tillegg er det vanlig at større bykommuner lager egne støyforskrifter gjennom kommuneplanens arealdel.

« Tilbake til Ordlisten