Deputasjon

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

betyr å opptre for eller på vegne av noen i en sak som skal behandles i et politisk utvalg.

« Tilbake til Ordlisten