Detaljfasen/detaljeringsfasen

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er den fasen der det gjøres en detaljprosjektering som igjen er grunnlag for en byggesøknad.

« Tilbake til Ordlisten