Dispensasjonssøknad

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er ofte aktuelt å utarbeide sammen med eller i forbindelse med en byggesak. Hvis det man skal bygge er i strid med pbl. (ev. en annen lov), en forskrift, kommuneplanens arealdel, en reguleringsplan etc., kan man søke om dispensasjon.

« Tilbake til Ordlisten