Eik

av | jul 27, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

En eik er et attraktivt habitat og tilholdssted for et mangfold av arter; sopp, lav, insekter, ekorn, ulike fugler m.v. Et eiketre kan bli veldig gammelt og det heter at eiketrær vokser i 500 år og dør i 500 år, men hele tiden med en viktig rolle som leveområde for et utall antall ulike arter.

Slettes ikke rart at eiken også har en sentral betydning i kulturhistorien. I norrøn mytologi var eiken Tors hellig tre. Det latinske navnet «Quercus» betyr styrke og eikeløv benyttes stadig som symbol på makt og ære.

Eiketrær må behandles med respekt hvis de skal bevares for framtiden. Såkalte hule eiker har blitt en utvalgt naturtype og vernet etter naturmangfoldsloven. Er du en voksen person av normal størrelse og så vidt greier å omfavne eiken, har den mest sannsynlig en omkrets på ca. 200 cm målt i brysthøyde og kan defineres som en hul eik.

« Tilbake til Ordlisten