Endring etter forenklet prosess

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

I rundskriv av 30. juni 2017 fra Kommunaldepartementet, trådte flere endringer i plan- og bygningsloven i kraft. En av endringene var måten man nå ville tillate endring og oppheving av gjeldene reguleringsplaner. Mens man før hadde begrep som «mindre endringer» og «mindre vesentlige endringer» ble dette nå endret til «endring etter forenklet prosess».  

Lenke til rundskriv.

« Tilbake til Ordlisten