Fjernvirkning

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er et begrep som brukes for å beskrive grad av synlighet et tiltak vil få på landskapet/omgivelsene på lengre avstand.

« Tilbake til Ordlisten