Geografisk informasjonssystem [GIS]

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Geografisk informasjonssystem handler om innsamling, forvaltning og analyser av stedfestet informasjon (digitale kart). I plansammenheng benyttes GIS som verktøy både i analyser og for å illustrere stedfestet informasjon. Det kan for eksempel være et temakart som viser hvordan en havnivåstigning på et gitt antall meter vil gi utslag på veger og annen infrastruktur.

« Tilbake til Ordlisten