Gesims

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er høyeste punkt på et bygg med «flatt» tak. For et bygg med saltak er gesims det punktet der vegg møter tak.

« Tilbake til Ordlisten