Gesimshøyde

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

angir en avstand mellom gjennomsnittlig planert terreng opp til byggets gesims.

« Tilbake til Ordlisten