Jevndøgn

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Jevndøgn: Vårjevndøgn er 20/21 mars og høstjevndøgn er 22/23 september. Innenfor arealplanlegging er kravene til sol på uteareal ofte koblet til solforholdene ved jevndøgn. Bergen kommune setter krav om at halvparten av utearealet skal ha sol i fire timer ved vårjevndøgn.

« Tilbake til Ordlisten