Kartlegging av kulturminner

av | sep 9, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

De fleste bygninger og anlegg er verken fredet eller listeført. Men ikke dermed sagt at de er uten verdi som kulturminne. Det er derfor hensiktsmessig å kartlegge utbyggingsområdet for å dokumentere og verdisette alle kulturminner i og i nærheten av området. Basert på dette kan det gjøres en prioritering på kulturminnenes premisser, slik at representative kulturminner og kulturmiljøer vernes gjennom lover eller andre virkemidler. Sånn kan fortiden planlegges for framtiden!

« Tilbake til Ordlisten