Klimagassberegning

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er et verktøy for å synliggjøre klimagassutslipp i plan- og byggesaker. Målet med beregningene er at de skal gi et godt grunnlag for å treffe veloverveide og begrunnede valg av alt fra byggematerialer til hvordan et boligområde skal fungerer med hensyn til utslipp fra transport. Dette vil igjen kunne påvirke vurderingen av om et område er egnet for en bærekraftig steds- og byutvikling.

« Tilbake til Ordlisten