Kommunedelplaner

av | okt 4, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

(KDP) utarbeides etter samme prosess som kommuneplanens arealdel. Den utarbeides oftest av kommunen selv og gjelder ofte for et større eller mindre nærmere definert geografisk areal/område.

I tillegg har man tematisk kommunedelplaner. Dette kan være en kulturminneplan eller en plan for en kommunes arkitektur eller klimastrategi. Større veg- og samferdselsprosjekt utarbeides gjerne først som en kommunedelplaner. I geografiske kommunedelplaner vil arealkart og -bestemmelser være juridisk bindende.

« Tilbake til Ordlisten