Kommuneplanens samfunnsdel

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

(KPS) er et kommunalt dokument som fastsetter de langsiktige mål og strategier for en kommunes samlede samfunnsutvikling. Samfunnsdelen utarbeides ofte for perioder på 10-15 år av gangen og bør med jevne mellomrom rulleres for å kunne ta opp i seg justeringer i kurs.

« Tilbake til Ordlisten