Konsekvensutredning

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

(KU) er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser. Det skal utarbeides en konsekvensutredning dersom virkningene av planer og tiltak kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. En egen forskrift anviser i hvilke tilfeller det vil være krav til KU. Det er kommunens planmyndighet som fastsetter når et tiltak er «KU-pliktig».

« Tilbake til Ordlisten