Kulturmiljø

av | aug 3, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Er det flere kulturminner innen et område som kan sees i sammenheng, snakker vi om et kulturmiljø. Et industriområde, en gård eller setergrend, et byområde eller et helhetlig boligområde er eksempler på kulturmiljø. Vi kan også løfte blikket og inkludere hele landskap som kulturmiljø, for eksempel et jordbrukslandskap eller et bylandskap utgjør kulturmiljø.

Bildet nedenfor viser sammenhengen mellom kulturminner og kulturmiljø.

Vill Plan bilde av ammenhengen mellom kulturminner og kulturmiljø.
« Tilbake til Ordlisten