Kulturminnedokumentasjon

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er aktuelt i alle plan- og byggesaker der det står bygg eller anlegg. Omfanget av dokumentasjonen vil avhenge av om eksisterende bygg og anlegg vurderes å ha kulturhistorisk verdi. Dokumentasjonen baseres på kildesøk og foto/tegninger og samles sammen med beskrivelse av objektene i en egen kulturminnerapport.

« Tilbake til Ordlisten