Kulturminneloven [kml]

av | aug 3, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Kulturminneloven (Lov om kulturminner) er det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljø, men også plan- og bygningsloven er et viktig virkemiddel for å ta vare på spor fra fortiden.

« Tilbake til Ordlisten